KURUMUMUZDA VERİLEN HİZMETLER

* AİLE PLANLAMASI

*GEBE VE BEBEK TAKİBİ

*AŞILAMA

*POLİKLİNİK

*LABORATUVAR

*ENJEKSİYON

*PANSUMAN

*KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ EĞİTİMİ

 *ANNE SÜTÜ EĞİTİMİ

*TARAMA TESTLERİ (TOPUK KANI İLE KONJHİPOTİROİDİ VE FENİLKETONÜRİ)

*GEBE TAKİBİ

*SAĞLAM ÇOCUK MUAYENESİ

*ORGAN BAĞIŞI

*EVLİLİK İÇİN SAĞLIK RAPORU

*EHLİYET İÇİN SAĞLIK RAPORU